S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Aandelenoverdracht of activa-passiva transaktie

 

Bedrijfsovername in aandelen of via een activa - passiva transaktie?

Bedrijfsovername in aandelen

Bij een bedrijfsovername in aandelen worden alle aandelen van de betreffende vennootschap overgedragen. Het betreft dan dus de gehele rechtspersoon zelf. Alle eigendommen, schulden, rechten, contracten die aan de vennootschap verbonden zijn gaan dan automatisch mee (of beter gezegd: blijven verbonden aan de vennootschap). 

Bedrijfsovername via een activa-passiva transaktie

Bij een bedrijfsovername volgens een zogenaamde activa-passiva transaktie zijn alleen in de overname die zaken (activa en passiva) betrokken die expliciet genoemd zijn. De verkopende partij is dan ook initieel de vennootschap zelf en niet de aandeelhouder van de vennootschap. Al hetgeen niet in de overeenkomst vermeld is als over te nemen, blijft achter bij de vennootschap.

Een activa-passiva overname geeft de overnemende partij meer zekerheid dat er geen lijken in de overname meekomen. Datgene dat overgenomen wordt, is duidelijk gespecificeerd. Bedenk wel dat ongenoemde zaken dus niet in de transactie betrokken zijn! Goodwill kan door de koper geactiveerd en (fiscaal) afgeschreven worden.

De verkopende partij zal in het algemeen het liefst zijn aandelen verkopen dan is hij bij verkoop overal van af. Wel is het zo dat bij een aandelentransaktie de koper in het algemeen de nodige balansgaranties zal verlangen (denk aan de juistheid van balansposten, de fiscale aspecten). Verder hoeft de verkoper geen vennootschapsbelasting over de winst te betalen.

 

(terug) naar Opens internal link in current windowBedrijfsovername