S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Sterfhuisconstructie en bestuursaansprakelijkheid

Bij een sterfhuisconstructie is het van belang rekening te houden met een mogelijke bestuurderssaansprakelijkheid zeker bij deconfiture van de vennootschap.

Het is niet dat een sterfhuisconstructie opzet niet toegelaten is, maar kennelijk onbehoorlijk bestuur ligt op de loer, zeker bij faillissement indien uitvoering niet goed is opgezet (paulianeus handelen). Ook in andere gevallen kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad.

In het algemeen is het bij de opzet van een sterfhuisconstructie van belang de belangrijkste crediteuren (ontvanger) te kennen en hun instemming te verlangen op de gekozen weg. Zo kunt u bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen, zeker ook van de fiscus in geval er bijvoorbeeld onbetaalde loonbelasting blijft liggen.

Bedenk dat het soms beter is een vennootschap te laten failleren en van de curator de 'gezonde' delen over te nemen en dus een doorstart te maken. In dat geval loopt u minder risico om aangesproken te worden op bestuurdersaansprakelijkheid en hoeft u niet actief zelf een sterfhuisconstructie op te zetten.

 

 

(terug) naar Opens internal link in current windowRecovery

Wilt u meer weten of heeft u interesse in onze diensten en vrijblijvend gesprek?

contact